Հասարակություն

Պետք է բոլորը տեղեկանան․ Նոր լուր վարորդների համար

Այն վարորդները, ովքեր 31.12.2020 թվականի ժամը 23։59֊ի դրությամբ կունենան 9 բալային-միավոր, որոնք չեն սպառել տարվա ընթացքում, և կունենան 0 խախտում, ապա փաստաբան Անի Հալուլյանի կողմից կարող են ստանալ անվճար-իրավաբանական ծառայություններ։

Մասնավորապես.

օրինապահ վարորդը 2021 թվականի ընթացքում կարող է ստանալ իրավաբանական անսահմանափակ խորհրդատվություն (քրեական, քաղաքացիական և վարչական գործերով),
օրինապահ վարորդը 2021թվականին կարող է օգտվել իմ՝ երկու դատական ներկայացուցչությունից (սահմանափակ գործերով),

2021 թվականին օրինապահ վարորդի նկատմամբ կայացված ակտերի բողոքարկում (3ակտ),
քրեական գործով ներգրավվելու դեպքում կգործեն զեղչեր,

2021 թվականին օրինապահ վարորդին անհրաժեշտ դիմումների կազմում՝ մինչև 5 դիմում։

Drivers who, by 23:59 on 31.12.2020 will have 9 points which have not expired during the year and will have 0 violations, will be able to obtain free legal services from Attorney Ani Halulyan.

In particular:

a law-abiding driver may receive unlimited legal advice (in criminal, civil, and administrative matters) by 2021,