Մեր այցելությունները
Spektr.am լրատվական, վերլուծական կայքը առաջատար դիրքեր է գրավում որոնողական համակարգերում: Օրեկան 35.000 և ավելի այցելություններ և 80.000 և ավելի դիտումներ, ամսեկան՝  1 000 000 այցելություններ և 2 400 000 դիտումներ:

Մեր Գները

Ձեր գովազդները կայքում մեծ ուշադրություն կգրավեն, քանի որ կայքում չկան և ոչ մի շեղող ատրիբուտներ, հնարավորինս պարզ և մատչելի հարթակ ենք ստեղծել:

Կախված գովազդային փաթեթի տեսակից, հնարավոր է նաև գովազդը տեղադրել մեր լրատվական գործակալությանը պատկանող այլ լրատվական և ժամանցային կայքերում, ինչպես նաև մեզ հետ համագործակցող այլ կայքերում․․․

Համագործակցության համար․

Հեռ. +374 99 302 151
Էլ. փոստ info@spektr.am